Poradnik

Rodzaje bezpieczników i ich zastosowanie


rodzaje bezpiecnzikow
Jak sama nazwa wskazuje ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrane bezpieczniki gwarantują ochronę przed pożarem, a także zabezpieczą całą instalację elektryczną w naszym domu. Co warto wiedzieć o bezpiecznikach? Jaki rodzaj bezpieczników należy wybrać, aby zapobiec awarii instalacji?


Przeciążenie instalacji elektrycznej w budynku stanowi bardzo duże zagrożenie. Może dość do porażenia prądem, a nawet zapalenia się instalacji elektrycznej. W przypadku pożaru należy użyć gaśnicy, wyłącznie proszkowej lub śniegowej oraz wezwać pogotowie elektryczne. Pomoże to odciąć dopływ prądu do innych miejsc. Instalacja elektryczna musi być wykonana w bezpieczny sposób, dlatego też najlepiej zadzwonić po specjalistę, który posiada niezbędne uprawnienia i wiedzę. Tylko taka osoba jest w stanie właściwie dobrać  bezpieczniki do danego miejsca.

 

Bezpieczniki topikowe

 

Bezpieczniki można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj bezpieczników to topikowe. Mają one ustaloną górną granicę. Każda instalacja elektryczna składa się z przewodów. Jeżeli występuje zwarcie, przepięcie oraz prąd płynący w przewodach przekracza określoną wartość maksymalną, to następuje przerwanie obiegu prądu elektrycznego oraz wyłączenie obwodu. Dokładniej mówiąc nagrzewa się instalacja elektryczna. Natomiast topik, który umieszczony jest w odpowiedniej wkładce topi się. Proces nagrzewania i topienia się elementu topikowego zachodzi szybciej, gdy występuje zbyt wysokie napięcie lub płynie zbyt wysoka wartość prądu. Generalnie, jeśli tylko przepali się taki bezpiecznik, należy go wymienić, a ściślej rzecz ujmując- wkładkę. Bezpieczniki topikowe są stosowane z instalacjach domowych oraz przemysłowych. Mają one za zadanie zapewnić ochronę przewodów, mienia i życia ludzi przed zagrożeniami, jakie może spowodować prąd elektryczny.


Bezpieczniki przepięciowe

 

Drugi rodzaj bezpieczników to przepięciowe. Zwane są inaczej ochronnikami przepięciowymi lub korkami. Stosuje się w je nowych bądź starych budynkach mieszkalnych i obiektach, które posiadają zewnętrzną instalację piorunochronną. Zasilane są z linii napowietrznych lub kablowych na bliskie odległości oraz zewnętrzną instalacją piorunochronną. Oprócz tego wykorzystywane są w pobliżu miejsc wysoko zabudowanych budynków ze wspólnym uziemieniem, które nie posiadają instalacji odgromowej. Dodatkowo używa się ich w zakładach produkcyjnych, w których pracuje wiele urządzeń w jednym czasie.

Wyróżniamy trzy klasy tych bezpieczników- A, B oraz C. Ograniczniki klasy A zabezpieczają linie nadpowietrzne w sieciach przesyłowych o niskim napięciu. Natomiast kolejne dwa są połączone razem jako B+C, ponieważ nie trzeba instalować dławików odsprzęgających, zajmują mało miejsca w rozdzielnicy oraz są niedrogie.


Bezpieczniki różnicowo-prądowe

 

Ostatni rodzaj bezpieczników, z którymi można się spotkać to różnicowo-prądowe. Maja one za zadanie ochraniać nas przed porażeniem prądem. Działają w oparciu o I prawo Kirchhoffa, czyli sumę prądów wpływających równej sumie prądów wypływających. Jeżeli ilość tych prądów nie będzie taka sama to mechanizm, który się w nim znajduje wyłączy obwód. Muszą one być w stosowane w domkach jednorodzinnych, ponieważ prawo oraz restrykcyjne normy techniczne tego wymagają.