O firmie

Elektrotechniczna Spółdzielnia Pracy powstała w 1950 roku z przekształcenia małych zakładów prywatnych branży metalowej i elektrotechnicznej. Produkujemy wyroby branży elektrotechnicznej i teletechnicznej, bezpieczniki, lampki LED, gniazda bezpiecznikowe, wyłączniki, wyroby metalowe i z tworzyw sztucznych.

Specjalizujemy się głównie w produkcji bezpieczników, gniazd bezpiecznikowych, wyłączników, lampek LED.

 

               Bezpieczniki aparatowe:

 

 • WTA-F/L o działaniu szybkim, niskiej zdolności wyłączania

 • WTA-F/L z końcówkami do wlutowania

 • WTA-F/H o działaniu szybkim, dużej zdolności wyłączania

 • WTA-T/L o działaniu zwłocznym, niskiej zdolności wyłączania

   

  Bezpieczniki rurkowe:

 

 • WB-C z końcówkami cylindrycznymi

 • WB-K z końcówkami stożkowymi

 • WB-N z końcówkami nożowymi

 • WP 1-1 małogabarytowe, z rurką steatytową

 • SP o szybkim działaniu

   

  Bezpieczniki w osłonie:

   

 • Wb-o

 • Wb-ow

   

  Bezpieczniki do różnego rodzaju zastosowań:

 

 • WT-K wkładka topikowa koralikowa

 • BCT wkładka bezpiecznikowa cewkowa

 • BCS-1 wkładka bezpiecznikowa z sygnalizacją

 • B-pg bezpiecznik z przewodami giętkimi

 • PW od 2 do 50 A oraz PW od 60 do 100 A

 • TP bezpieczniki 100, 200, 400, 600 A

 • Specjalne bezpieczniki wtykowe SRK typu B2s i typu BT
 • Bezpieczniki drutowe Bd 125 A, 140 A, 150 A, 200 A i 250 A

   

   

  Gniazda bezpiecznikowe:

   

 • GBA-zB-4, GBA-zB-5, GBA-zm aparatowe

 • GBSP samochodowe, przewodowe

 • GBT-z gniazdo teletechniczne

 • PBA-D do obwodów drukowanych

 • XP gniazdo do obwodów drukowanych

 • GBAz-d do obwodów drukowanych

 • Podstawy bezpiecznikowe BZ-20, BZ-30

 

              Wyłączniki:

 

 • Wyłączniki do wbudowania przyciskowe

  - bez osłony, Imax=2,5A Umax=250 V, otwór montażowy ø10

  - w osłonie izolacyjnej

 • Łączniki do wbudowania przyciskowe

  - dzwonkowy, Imax=2,5 A, Umax=250V, otwór montażowy ø10

  - barkowy

 • Wyłączniki do wbudowania w przewody

  - w obudowie gruszkowej Imax=2,5A, Umax=250V

  - przelotowy, dwubiegunowy

 • Wyłączniki – przyciskowe nożny, okrągły i prostokątny Imax=2,5A, Umax=250V

   

  Inne wyroby elektrotechniczne:

   

 • Lampki LED

 • Lampki sygnalizacyjne

 • Wtyki bananowe

 • Uchwyty szczękowe (krokodylki)

 • Przewody laboratoryjne

 • Czujniki fotorezystancyjne

 

               Produkowane przez nas wyroby branży metalowej:

 

 • pierścienie Białeckiego

 • kotwy okienne

 • stojaczki

 • różne kształtowniki metalowe oraz wyroby z metalu wg dostarczonej dokumentacji klienta

   

               Wyroby z tworzyw sztucznych:

 

 • palisada ogrodowa

 • pokrętła

   

                Wykonujemy również usługi na Ploterze CNC (wymiary 0,7 x 1m) w zakresie:

 

 • Frezowania

 • Kopiowania

 • Grawerowania

   

Mając duże doświadczenia w powyższej produkcji, podejmujemy się również wykonawstwa innych nowych wyrobów z tych branż. Spółdzielnia jest wieloletnim eksporterem produkowanych wyrobów.

Wyrażamy nadzieję, że nasza strona internetowa umożliwi Państwu, zapoznanie się z profilem naszej produkcji, zainteresuje naszymi wyrobami oraz ułatwi nawiązanie współpracy.

 

 

 

Polityka Jakości Elektrotechnicznej Spółdzielni Pracy im.1 Maja

 

        Zarząd Elektrotechnicznej spółdzielni Pracy im. 1 Maja uznając jakość za fundamentalny czynnik
wpływający na zadowolenie Klientów, wdraża i zobowiązuje się doskonalić System Zarządzania Jakością
zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2008.

 

       Celem Elektrotechnicznej Spółdzielni Pracy im. 1 Maja jest zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez
budowanie z Nimi trwałych relacji, dostarczanie produkowanych wyrobów elektrotechnicznych, teletechnicznych,
metalowych i tworzyw sztucznych oraz usług wysokiej jakości spełniających Ich wymagania i oczekiwania.

 

       Politykę jakości realizujemy poprzez dążenie do osiągania następujących celów:

 •  Wysokiej jakości świadczonych usług i produktów,
 •  Kształtowaniu przekonania że za jakość świadczonych usług i produktów oraz wizerunek Spółdzielni 
   odpowiedzialny jest każdy pracownik,
 •  Optymalizacji kosztów
 •  Stałym doskonaleniu skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, za pomocą auditów,
   przeglądów zarządzania oraz działań korygujących i zapobiegawczych.

 

       Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i pracowników Spółdzielni
o konieczności stałego doskonalenia procesów ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb naszych Klientów.

 

       Skuteczność i sprawne funkcjonowanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest przedmiotem
stałej troski Zarządu, który deklarując niniejszą Politykę zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych
zasobów i warunków dla jej realizacji i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

                           Certyfikat Jakości                                                                                                                 

certyfikat spel