Oferta Bezpieczniki i gniazda bezpiecznikowe samochodowe i teletechniczne

Ochronnik SOA-1

Standardowy ochronnik abonencki

 

 

Charakterystyka ogólna
Ochronnik abonencki SOA - 1 to urządzenie dołączane do linii telefonicznej od strony końcowej stacji abonenckiej. Przeznaczeniem ochronnika jest zabezpieczenie stacji abonenckiej (telefonu, telefaksu, automatycznej sekretarki, modemu) podłączonej do linii telefonicznej oraz samej instalacji telefonicznej przed przepięciami i przetężeniami pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych lub oddziaływania linii energetycznych.
Coraz bardziej rozbudowane funkcje stacji abonenckich i związana z nim rosnąca miniaturyzacja układów elektronicznych, powodują zwiększenie wrażliwości na w/w zjawiska.
Skutkiem występowania przepięć i przetężeń najczęściej jest:

  1. zniszczenie stacji abonenckiej,
  2. nieprawidłowe działanie,
  3. skasowanie danych przechowywanych w pamięci (np. automatycznej sekretarki),
  4. przyspieszone starzenie podzespołów elektronicznych.

 

Instrukcja montażu SOA - 1
Konstrukcja ochronnika przewiduje mocowanie przewodów (przeciętych w tym celu) linii telefonicznej oraz przewodu uziemiającego do układu poprzez przykręcenie wkrętami (linia: wkręty L1,,L2, -E1\',E2\'; uziemienie: wkręt   - wg rys. 1.

Uwaga 1: Dopuszcza się nie przecinanie przewodów linii i zamontowanie ochronnika w miejsce dotychczasowego gniazdka telefonicznego (wkręty L1, L2) a przewodu uziemiającego: wkręt

W rym przypadku stacja abonencka jest podłączana do mikrogniazda ochronnika za pomocą mikrowtyku - wg rys.2.

Oporność uziemienia nie powinna być większa niż 10 Ω .

 

Charakterystyka techniczna
Ochronnik SOA - 1 jest ochronnikiem przepięciowo - przetężeniowym o dwóch stopniach zabezpieczenia. Pierwszy stopień ochrony napięciowej zawiera odgromnik trójelektrodowy odprowadzający do masy główną część energii udaru, ogranicza on wzrost napięcia na wyjściu do 230 V.
Drugi stopień, zbudowany z warystorów ogranicza napięcie we wstępnej fazie udaru.
W ochronie przetężeńiowej do ograniczenia prądu zwarcia zastosowany jest bezpiecznik samoregenerujący się. Ochronnik SOA - 1 wyposażony jest także w zwiernik termiczny, który ulegając stopieniu, zwiera obydwie linie telefoniczne do masy. Zachodzi to przy wystąpieniu długotrwałego zwarcia lini telefonicznej.

 

Dane techniczne
Statyczne napięcie zadziałania odgromnika                     - 230 V
Dynamiczne napięcie zadziałania odgromnika                 - 500 V
Wytrzymałość na udary prądowe 8/20 µs                     - 10 kA
Wytrzymałość na udary napięciowe 10/700 µs              - 5 kV
Wytrzymałość na prqd przemienny 50 Hz w impulsach 1 s.- 10 A
Rezystancja przejścia L1, - E\'1, L2 - E\'2                           - < 10 Ω
Rezystancja przejścia L1, - M, L2 - M                             - < 25 m Ω
Rezystancja izolacji                                                    - > 1000 M Ω

 

Tłumienność przejścia (300 - 3400 Hz): -0,1 dB
Prąd znamionowy bezpiecznika: 145 mA -
Czas zadziałania ochronnika: 25ns
Średnica przewodów doprowadzających: 0,4 - 1 mm
Sposób mocowania przewodów doprowadzających: zaciskane wkrętem
Sposób mocowania ochronnika:   na ścianie 2 wkrętami lub taśmą samoprzylepną

 

 

 

Masz  pytania?  Napisz  do  nas,  zapytaj  o  cenę. 

Odpowiadamy  na  każdego  maila  w  ciągu  24h.